1. Güvenlik Birimi;
a. Aksaray OSB Müdürlüğü Güvenlik Birimi, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin 25626 sayılı Yönetmelik kapsamında, 2012 yılında kurulmuş ve görevini icra etmektedir.
b. Güvenlik Birimi, 13 personelle 24 saat esasına göre kesintisiz vardiya usulü hizmet vermektedir.

Hizmetler;
(1) Organize Sanayi Bölgesine giriş ve çıkışları kontrol etmek,
(2) OSB içerisinde devriye hizmetlerini yerine getirmek,
(3) Hırsızlık ve diğer olayların önlenmesine yönelik genel kolluk ve işletmelerin özel güvenlik personeli ile koordineli görev icra etmek,
(4) Bölge içerisinde meydana gelen olaylarda acele önlemleri alıp, kendi sıralı amirlerine ve ilgili birimlere olayları bildirmek,
(5) Adli talimatların gereğini yerine getirmek,
(6) OSB İtfaiye personeli ile koordineli hareket ederek, meydana gelen yangınlar esnasında ve sonrasında gerekli koruma hizmetini sunmak,
(7) Tel örgüyle çevrili olan OSB çevresini kontrol etmek,
(8) OSB giriş-çıkış kamera ile plaka tanıma sistemini 24 saat esasına göre takip ve kontrol etmek,
(9) Mevzuat kapsamında sıralı amirlerinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.


2. İtfaiye Birimi;
a. Aksaray OSB İtfaiye Birimi, 27327 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 128. Maddesi kapsamında 2015 yılında kurulmuş ve görevini icra etmektedir.
b. İtfaiye Birimi, 14 personelle 24 saat esasına göre kesintisiz vardiya usulü hizmet vermektedir. Birimin Hizmet binası OSB alanı içerisinde 2015 yılında hizmete girmiştir.
c. İtfaiye Birimi bünyesinde; 1 adet  6.000 Lt. kapasiteli 24 metrelik teleskobik bomlu uzaktan kumandalı ve 1 adet 13.000 Lt. kapasiteli çok fonksiyonlu itfaiye aracı ile hizmet vermektedir.

Hizmetler;
(1) Yangın ve Doğal Afetlerden Korunma Yönergesi kapsamında görev icra etmek,
(2) Bir yangın afeti esnasında katılımcı ve çalışanlarının can ve mal güvenliğini sağlamak,
(3) Adli talimatların gereğini yerine getirmek,
(4) İşletme çalışanlarına yangına ilk müdahale konusunda eğitim vermek, tatbikatını yapmak, ilgili personeline katılım belgesi düzenlemek,
(5) Katılımcıların işletme binalarının, yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında denetimlerini yapmak,
(6) Aksaray Valiliği bünyesinde teşkil edilen 112 Acil Çağrı Merkezi ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile koordineli hareket edip, hizmet sunmak,
(7) Mevzuat kapsamında sıralı amirlerin verdiği diğer görevleri yerine getirmek,

Son Haberler

DUYURULAR