ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

02 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve 02 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” kapsamında kurulması planlanan üretim tesisleri için duyurular bu sayfadan yayınlanmaktadır. Lisanssız Elektrik Üretim başvuru bedellerinin yatırılacağı banka ve hesap bilgileri aşağıdadır;

 

BANKA ŞUBE IBAN
Türkiye Vakıflar Bankası AKSARAY TR760001500158007303531221


2016 yılı için Başvuru Bedeli:

- Kurulu gücü 250 kW ' ya kadar olan (250 kW dahil) üretim tesisi için başvuru bedeli alınmamaktadır.

- Kurulu gücü 250 kW üstü tesisler için 500 TL+KDV=590 TL’ dir. Dekont açıklamasında “Başvuru Sahibinin Adı-Lisanssız Elektrik Üretimi başvuru bedeli” olarak belirtilmelidir.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bağlantı Kapasite Durum Tablosu Aralık 2016


Bağlantı Kapasite Durum Tablosu Aralık 2016

 

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Bağlantı Kapasite Durum Tablosu Ağustos 2016


Bağlantı Kapasite Durum Tablosu Ağustos 2016

 

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bağlantı Kapasite Durum Tablosu Mayıs 2016


Bağlantı Kapasite Durum Tablosu Mayıs 2016

 

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Ön Değerlendirme Sonuçları Nisan 2016


Ön Değerlendirme Sonuçları Nisan 2016

 

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.

 

 

 

Son Haberler