DUYURU        Aksaray Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan ve kendi trafosu olan bütün işletmelerin Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 60. Madde gereğince yüksek gerilim işletme sorumluluğu sertifikası olan bir Elektrik Mühendisi ile sözleşme imzalamak zorundadır. İmzalanan bu sözleşmelerin bir nüshasının OSB. Elektrik Birimi Yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir. 2016 yılı içerisinde sözleşme yapan ve süresi bitenlerin ise sözleşmelerini yenilemeleri gerekmektedir.

“Madde 60- Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır. 154 kV ve daha büyük kuvvetli akım tesislerinde (uzaktan kumanda edilen TM ler hariç) işletme sorumlusu olarak en az bir elektrik mühendisi bulundurulmalıdır. Bu Mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır.

Kuvvetli akım tesislerinde yapım, bakım ve işletme esnasında işi yapan elemanın kişisel hatalarından oluşacak kazalarda bu mühendise hukuki sorumluluk yüklenemez.Yeterli güvenlik önlemleri alınmadan ve özel araçlar kullanılmadan yüksek gerilim altında hiçbir şekilde çalışma yapılamaz.Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nca yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşlar tarafından bu amaçla açılmış olan eğitim kurslarını bitirerek "Kuvvetli Akım Tesisleri‘nde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi; alan elektrikle ilgili fen adamları ya da bir mühendisin sorumluluğu ve gözetimi altında olmak üzere öteki görevliler çalışma yapabilir. Yeterlielektrik bilgisi olmayankimseler yardımcı olarak çalıştırılacaksa bunlara önceden ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanan gerekli yönergeler verilecek ve açıklamalar yapılacaktır.Müşterek direklerde alçak gerilimli bölümlerde çalışma yapılacağında yüksek gerilimli hattın gerilimi mutlaka kesilecektir.

Gerilim altında olmayan tesis bölümlerinde çalışılacağında gerilim altında bulunan öteki bölümler nedeniyle çalışanların her hangi bir tehlikeye uğramaması için gerekli önlemler alınacaktır.61 inci maddedekilerin dışında örneğin şu önlemler alınabilir:- Gerilim altındaki tesis bölümlerinin
kapatılması ya da yalıtkan bir kılıfla örtülmesi,- Çalışma sırasında sürekli gözetim,- Çalışma yapılan yerin bir engelle çevrilmesi. Ancak, bu durumda aygıtlarla tehlikesiz ve serbest olarak hareket edilebilmelidir.”

 

Son Haberler

DUYURULAR