Online Ödeme İş İlanları Destek ve Teşvikler
Duyuru 01: OSB’miz sınırları içinde yapılacak Doğalgaz servis hattı, iç tesisat, istasyon, kurulumu vb. Duyuru 02: Organize Sanayi Bölgesi İŞKUR İş ilanları
> Muhasebe ve Finans

MUHASEBE BİRİMİ

Bölge Müdürlüğünün gerekli tüm muhasebe faaliyetlerini yerine getirmekle, banka işlemlerini gerçekleştirmekle, yatırımcılara ait ödemeleri takip etmekle ve gerekli tüm defterleri tutmakla görevlidir.

Mevzuatlar ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda muhasebe kayıtlarını tutmak,mevduat akışını takip etmek, personel giderleri,mal ve hizmet alımları sebebiyle yapacağı ödemeler için nakit akışını ayarlamakla görevlidir.
 

FATURALARINIZI YATIRABİLECEĞİNİZ BANKA IBAN BİLGİLERİ

Vakıflar Bankası Aksaray Merkez Şube

TR33 0001 5001 5800 7294 0132 88